Izrada i prodaja građevinskog željeza i armature

EU Projekti

Naziv projekta: Informatizacija proizvodnih i poslovnih procesa implementacijom programskih sustava

Nositelj: PERO&CO. d.o.o.

Cilj projekta i kratak opis aktivnosti:

Projektom se rješavaju problemi u poslovanju prijavitelja te se doprinosi rješavanju problema opadanja industrijske aktivnosti, nezaposlenosti i povećanja konkurentnosti prerađivačke industrije.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije i osiguranje održivog razvoja industrije u Oprtlju i Istri povećanjem tržišne konkurentnosti prijavitelja ulaganjem u tehnološko unaprjeđenje proizvodnih i poslovnih procesa implementacijom programskih sustava.

Provedba projekta obuhvaća ukupno pet aktivnosti koje je potrebno izvršiti kako bi se postigli ukupni rezultati. Aktivnosti u projektu su sljedeće:

1. Upravljanje projektom – omogućava uspješnu i pravovremenu provedbu projekta.

2. Priprema natječajne dokumentacije i provođenje postupka nabave – provedba postupka nabave osigurava ostvarenje ostalih planiranih rezultata projekta.

3. Instaliranje i implementacija opreme i sustava – uključuje implementaciju opreme i programskih sustava unutar proizvodnog pogona i poslovnog prostora društva PERO&CO. d.o.o. Ova aktivnost ispunjava materijalne uvjete za obavljanje djelatnosti
društva PERO&CO. d.o.o.

4. Trening djelatnika za rad s novim sustavima – provedbom ove aktivnosti povećat će se kapacitet djelatnika prijavitelja. Provedba aktivnosti treninga postojećih i novih djelatnika umanjit će mogućnost pogrešaka u upravljanju sustavima te procesu obrade željeza nastalih uslijed neiskustva u rukovanju informatičkim sustavima. Trening djelatnika osigurat će povećanje kapaciteta djelatnika prijavitelja za obavljanje svakodnevnih zadataka s novim sustavima. Ova aktivnost predstavlja jedan od
osnovnih nematerijalnih preduvjeta za osiguranje pune funkcionalnosti i spredmnosti za rad djelatnika s novim sustavima.

5. Promocija društva ciljanim skupinama i osiguranje vidljivosti projekta – cilj ovog elementa projekta je aktivnosti, rezultate i ciljeve projekta komunicirati prema ciljnim skupinama i krajnjim korisnicima te široj populaciji tijekom provedbe projekta. Cilj je osigurati vidljivost projekta, odnosno informirati javnost da je projekt financiran sredstvima Europske unije, odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ulaganje u budućnost Europska unija

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.013.436,64 kune. Prihvatljivi troškovi u projektu iznose 824.733,72 kune. Europska unije financira projekt s intenzitetom potpore od 70% prihvatljivih troškova.

Razdoblje provedbe projekta je ukupno 8 mjeseci, od 16.02.2015. do 16.10.2015. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Nevio Perić.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost PERO&CO. d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr   www.regionalna-konkurentnost.hr

PEROCO LOGA UNIJE

Top