Izrada i prodaja građevinskog željeza i armature

O nama

Društvo PERO & CO d.o.o. osnovano je 1993. godine te se bavilo izgradnjom stambeno-poslovnih objekata. Proizvodnjom željeza započinje 1997. godine. Danas posjeduje vlastiti pogon za obradu građevinskog željeza. Pogon je opremljen najmodernijim, kompjuterski upravljenim strojevima kojim
se vrši savijanje i rezanje profila prema nacrtima. Kapacitet armiračnice je 45 t dnevno.

Armiračnica
Brza izrada armature. Komjuterizirani armirački strojevi garantiraju brzu i kvalitetnu izradu armaturapo armaturnim planovima i specifikacijama.
Vezanje armature u armaturne koševe. Prijevoz armature na mjesto ugradnje

Top